Koncepcja architektoniczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, Heilbronn