Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji centrum miasta, Myszków

Obszar opracowania projektu stanowi ścisłe centrum miasta Myszków, miejsce występowania różnorakich funkcji oraz przecinających się szlaków komunikacyjnych. Zlokalizowane są tu sklepy, punkty usługowe, lokale gastronomiczne, domy jednorodzinne, budynek Urzędu Miasta oraz dworzec kolejowy. Celem nadrzędnym projektu było stworzenie spójnej przestrzeni publicznej, podkreślającej miejski charakter miejsca.

Projekt przewiduje zamknięcie Placu Dworcowego oraz ulicy Kościuszki dla ruchu samochodowego i oddanie tej przestrzeni mieszkańcom. Aby centrum miasta stało się miejscem tętniącym życiem ulica Kościuszki została pomyślana jako deptak, a przy Placu zaplanowano miejsce dla hali targowej – głównej funkcji miast. We wschodniej części placu został zaplanowany węzeł przesiadkowy dla pasażerów komunikacji autobusowej. Leży on w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Kolejowego, co pozwala podróżnym na łatwą i bezpośrednią zmianę środka transportu.

Plac Dworcowy nabywa cech miejskich dzięki uzupełnieniu pierzei południowej o dwa nowe budynki, umieszczone symetrycznie względem budynku dworca. Od strony północnej Plac domyka nowy budynek hali targowej.

Centralny punkt placu wyznaczają linie układające się w kompozycję uproszczonego kłosa zboża – jednego z symboli widniejących na herbie Myszkowa. Motyw ten powtarza się we wszystkich czterech projektowanych przestrzeniach miasta, w każdej jednak w innym charakterze. Na Placu Dworcowym porządkuje czytelność przestrzeni, na ulicy Kościuszki poskreśla oś ulicy, na placu przed urzędem łączy główne osie kierunkowe, na skwerze wytwarza sieć wąskich, parkowych dróżek.