Koncepcja architektoniczna dworca kolejowego, Częstochowa

Główną ideą naszego projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni dworca pasażerskiego wraz z funkcjami towarzyszącymi, przy zachowaniu obowiązujących norm i wytycznych przewoźników kolejowych. Budynek nawiązuje do historycznego dworca Kolei Warszawsko Wiedeńskiej.

Jako główną oś kompozycyjną przyjęto linię wschód – zachód wyznaczoną przez kierunek pasażu nad torami. Projektowany kompleks, na który składają się budynki dzieli się na Główny Wschodni Budynek Dworca, pasaż oraz Pawilon Zachodni. Projektowaną oś podkreślono poprzez lokalizację dwóch wież zegarowych nad wejściami do głównego budynku dworca oraz budynku zachodniego. Nawiązaniem do historycznego budynku dworca jest wieża zegarowa.

Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny posiadający dwie kondygnacje nadziemne. Na parterze zlokalizowano wydzieloną poczekalnię z dostępem do okienek kasowych, sanitariaty, kiosk, wypożyczalnię samochodów oraz pomieszczenia techniczne. Przestrzeń do oczekiwania na pociąg zapewnia hol wejściowy o powierzchni przekraczającej 500 m2 rozdzielony na dwie kondygnacje. Komunikację pionową zapewniają stałe i ruchome schody w osi kompozycyjnej oraz winda.

Zaproponowano wykończenie zewnętrzne w kolorystyce szarości z elementami szklanymi. Dodatkowo wprowadzono zróżnicowanie transparentności zewnętrznych przegród szklanych poprzez wprowadzenie ażurowych elementów kompozytowych. Wykończenie elewacji przewidziano jako system fasady wentylowanej wykończonej elementami kompozytowymi o pionowej ażurowej fakturze w kolorze antracytowym. Wykończenie zegarów przewidziano z elementów kompozytowych podświetlanych.