Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą, Poznań

Kładka łączy osiedle Rataje z dzielnicą Wilda, leżące na przeciwnych brzegach Warty, przecinając dolinę rzeki, spaja komunikację po obu jej stronach. Forma podąża za funkcją: biała wstęga zgina się i zakręca, tworząc schody umożliwiające zejście bezpośrednio nad rzekę. Zapewnia szybki i bezkolizyjny przejazd pomiędzy dwoma wałami przeciwpowodziowymi, umożliwiając za razem zbliżenie się do rzeki bez konieczności wydłużania trasy.

Smukła i lekka forma jasnej, horyzontalnej wstęgi; oparta na betonowych, wtapiających się w krajobraz podporach, nie dominuje w otoczeniu i eksponuje walory widokowe okolicy. Z uwagi na znaczenie estetyczne oraz zmniejszenie kosztów konserwacji, przewidziano wykonanie kładki z żelbetu barwionego w masie na kolor biały. Betonowa balustrada przeplata się z fragmentami stalowymi: pionowymi, regularnie rozmieszczonymi słupkami lakierowanymi proszkowo, nadającymi kładce wrażenie transparentności. Słupy zaprojektowano jako żelbetowe – ich ciemniejszy odcień ma na celu wyróżnienie białej wstęgi w krajobrazie.

Okolice kładki pomyślane zostały jako obszar aktywności i rekreacji, gromadzący mieszkańców i przyjezdnych, tętniący życiem. Stąd zaproponowanie funkcji towarzyszących, takich jak slip dla kajaków, przystanek tramwaju wodnego, plaża miejska, place zabaw, boiska do siatkówki i badmintona, strefa foodtrucków czy skatepark. Obszary zieleni urządzonej to stanowiska mokradeł, łąki deszczowej czy ogrodów wodnych, stanowiące elementy na ścieżce edukacyjnej z możliwością obserwacji nadrzecznej flory i fauny.