Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna parkingu wielopoziomowego, Katowice

Budynek został zaprojektowany jako pętla w kształcie ósemki. Powierzchnia układu komunikacyjnego parkingu została zminimalizowana, aby zachować jak najwięcej przestrzeni dla terenów biologicznie czynnych. Pętla dzieli przestrzeń pomiędzy na dwa dziedzińce, które zaprojektowano jako wewnętrzny park z zielenią wysoką.

Układ komunikacyjny przyjmuje kształt spirali, gdzie obrys stanowi droga manewrowa o nachyleniu około 3%, z miejscami postojowymi po obu jej stronach. W celu optymalizacji ruchu, a także zminimalizowania ryzyka zatorów podczas procesu masowego opuszczania parkingu [przy założeniu znacznej liczby miejsc postojowych], proponujemy podział na dwa niezależne parkingi A i B. Spirale parkingów A i B przenikają się naprzemiennie kondygnacjami. Na każdy z nich prowadzą po dwa wjazdy. Parkingi A i B są niezależnie i wzajemnie bezkolizyjnie. Zważywszy na ich odrębność, istnieje możliwość czasowego wydzielenia jednej części dla gości wydarzeń specjalnych w Strefie Kultury, przy zachowaniu dostępności drugiego parkingu.

Dzięki małemu nachyleniu ramp w przypadku zmiany przeznaczenia budynku (tymczasowego lub stałego) możliwe będzie zlokalizowanie tam pawilonów usługowych. W budynku przewidziano toalety, stacje ładowania samochodów elektrycznych, miejsca dla car-sharing’u, miejsca na motocykle z szafkami na kaski oraz stację systemu wypożyczania rowerów. Powierzchnia dachu budynku to zielona przestrzeń rekreacyjna, wyposażona w bieżnię oraz punkty widokowe.