Projekt rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój, Ruda Śląska

Głównym celem projektu było zachowanie postindustrialnego charakteru miejsca oraz zaakcentowanie go za pomocą nowoczesnej architektury dodanej. Chcemy zmienić to miejsce w przestrzeń tętniącą życiem, otwartą i przyjazną dla mieszkańców oraz środowiska. Wielki Piec może stać się nowym symbolem i wizytówką Rudy Śląskiej. Analizując istniejący układ obiektów kubaturowych w pełni uwzględniliśmy uwarunkowania konserwatorskie dotyczące zachowania Wielkiego Pieca wraz z Wyciągiem Ukośnym oraz Zespołu Nagrzewnic. Ponadto zachowane zostały pozostałe obiekty nieobjęte ochroną konserwatorską.

Z uwagi na lokalizację holu wejściowego w centralnej części kompleksu, zdecydowaliśmy się zaprojektować przestrzeń w pełni otwartą oraz bezpośrednio powiązaną z kompleksem Wielkiego Pieca. Planowany hol jest przeszklonym budynkiem parterowym. Jako miejsce na salę audytoryjną zaplanowano południową część kompleksu, znajdującą się pod estakadą. Dzięki lokalizacji w przestrzeni estakady, sala audytoryjna uzyska unikalny charakter. Przewiduje się wyeksponowanie istniejących fragmentów estakady i wpisanie ich w projekt wnętrz sali. W celu dostosowania kompleksu Wielkiego Pieca do celów turystycznych zaprojektowaliśmy układ ścieżki dydaktycznej w taki sposób, aby wyeksponować jak najwięcej fragmentów kompleksu, przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące obiekty. Projekt wykorzystuje istniejące elementy, takie jak schody i podesty.

Z holu wejściowego po zakupie biletów przedostajemy się odrestaurowaną windą na poziom +1, do budynku sterowni. Wewnątrz wyeksponowane są urządzenia służące do obsługi pieca. Następnie pomostem zewnętrznym przechodzimy na jeden z górnych poziomów nagrzewnic gdzie pokazany jest system zapewnienia ciepła dla kompleksu pieca. Z nagrzewnic przedostajemy się pomostem zewnętrznym i wyciągiem ukośnym do dolnego przystanku kolejki. Projekt przewiduje zachowanie szyn kolejowych, dzięki czemu możliwe jest uzupełnienie ekspozycji o odrestaurowany wagon kolejowy samozsypny. Następnie udajemy się windą po wyciągu ukośnym na wyższy poziom pieca, gdzie zapoznajemy się z procesem spalania. Przy pomocy schodów lub platformy dla niepełnosprawnych trafiamy na szczyt komina gdzie znajduje się punkt widokowy. Następnie przedostajemy się na górny przystanek odrestaurowanej windy, którą zjeżdżamy na dolny poziom pieca, skąd docieramy na platformę odpylnika. Końcowym elementem ścieżki jest interaktywna ekspozycja produktów procesu wytapiania wraz z pokazem schładzania produktów.