Koncepcja przebudowy Placu Juliusza Kossaka, Kraków

Nadrzędnym celem projektu jest urządzenie Placu Kossaka jako enklawy zieleni, miejsca modelowego, przykładu jak zmniejszać oddziaływanie wyspy ciepła w mieście. Dzięki zieleni, szczególnie drzewom, jesteśmy w sposób realny obniżać temperaturę miejsc nasłonecznionych; z pomocą przyjdzie nam również ograniczenie powierzchni betonowych. Projekt ma również na celu popularyzację systemów retencji wody w mieście.

Projekt przewiduje ograniczenie ruchu kołowego w obrębie Placu Kossaka i poprowadzenie go dwukierunkowo na skrzyżowaniu z ulicą Zwierzyniecką blisko Aparthotelu). Ścieżka rowerowa poprowadzona jest na zewnętrznej krawędzi placu, tak aby nie przecinać terenów rekreacyjnych, nie ingerować w ruch pieszy. Trasy piesze obsługują najważniejsze kierunki ruchu w obrębie placu, a więc: przedłużenie ciągu pieszego z ulicy Retoryka – połączone przejściem wyróżnionym w posadzce na Plac, kierunek Willa Kossakówka – ul. Zwierzyniecka [przecinająca po przekątnej plac], a także ścieżki obwodowe dla skweru. Z głównymi ciągami komunikacyjnymi poprowadzonymi po zewnętrznym obwodzie otrzymujemy wewnętrzną przestrzeń odpoczynku i relaksu. Teren zielony pełni również funkcję retencyjną – w dwóch zagłębieniach w jego obrębie, gromadzić się może nadmiar deszczówki podczas gwałtownych ulew.

Sercem skweru jest plac widokowy na planie koła zapewniający najlepszy widok na Wawel, podkreślony dodatkowo ‘ramą widokową’. Jest on otoczony jednym z zagłębień którego krawędź urządzona jest w postaci szerokich, zielonych schodów – mini amfiteatru, którego sceną jest codzienne życie z zamkiem w tle. Plac widokowy łączy nas bezpośrednio ze ścieżką – osią, ulicy Retoryka. Układ placu podkreśla znaczenie otwartego widoku w kierunku Wawelu. Podobny zabieg wykorzystany zostaje jako przedpole dla widoku na Wawel – Plac Widokowy. Kształty w posadzce zaczerpnięte ze śmiałych, pociągnięć w podpisie Juliusza Kossaka, nawiązują stylistyką do okresu Art Nouveau, w czasie trwania, którego tworzył Kossak. Zarówno na Placu jak i ogrodzie Kossaka konieczne jest usunięcie obiektów tymczasowych, takich jak pawilony gastronomiczne.