Koncepcja architektoniczna zespołu szkolno-przedszkolnego, Wrocław

Forma obiektu jest kompozycją prostopadłościennych brył ułożonych w odstępach od siebie, z wąskimi łącznikami pomiędzy. Takie rozmieszczenie pozwoliło na dogodne oświetlenie sal i utrzymanie budynku możliwie najniższym. Trzy prostopadłościany mieszczą kolejno funkcje: przedszkola i sal klas wczesnoszkolnych, sal klas 4-8 oraz hali sportowej. W budynku występuje więc czytelny podział funkcjonalny dla różnych grup wiekowych. Klasy oraz hole oświetlają dodatkowo wewnętrzne patia, dzięki którym przestrzeń szkoły oferuje dodatkowo przyjazne powierzchnie rekreacyjno-integracyjne.

Budynek posiada czytelnie wyznaczoną strefę wejściową w części północnej, podkreśloną przez zadaszenie oparte na szerokich filarach. Prostą, jasną fasadę urozmaicają duże drewniane okna, z podziałem na przeszklenia oraz drewniane skrzydło umożliwiające bezpieczne przewietrzanie wnętrz. Elewacje łączników wyróżniają się drewnianymi lamelami na całą wysokość budynku, tworząc czytelny podział w bryle budynku.

Strefa sportowa posiada oddzielną strefę wejściową umożliwiającą organizację wydarzeń w sali sportowej niezależnie od funkcjonowania szkoły. W strefie znajduje się duża sala gimnastyczna, sala gimnastyczna mała, sala do gimnastyki korekcyjnej, zaplecze sanitarno-szatniowe, magazyn oraj pokój nauczycielski. Kompleks szkolny obsługiwany jest przez stołówkę z węzłem kuchennym, mieści 44 sale lekcyjne, trzy świetlice, dwa pokoje nauczycielskie, bibliotekę, zespół pomieszczeń administracyjnych i szatnie. Szkoła podstawowa projektowana jest dla 1000 uczniów, a przedszkole dla 200 dzieci.